- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Осигуряване при трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа през 2020 година

Възможността за сключване на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа е създадена с чл. 114а от Кодекса на труда.