Принтиране

Осигуряване на самоосигуряващите се пенсионери, след промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Автор: Вержиния Заркова,
В „Държавен вестник”, бр. 71 от 11.08.2020 г., е обнародвано Постановление № 199 на Министерския съвет от 07.08.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.