Принтиране

Осигуряване на лицата, образували търговски дружества с ограничена отговорност и еднолични търговски дружества

Автор: Вержиния Заркова,
Съгласно чл. 63, ал. 1 и 2 от Търговския закон (ТЗ), търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства.