- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица за 2020 година

По смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО), самоосигуряващи се лица, са лицата, които имат задължение да внасят вноски за държавното обществено осигуряване и здравното осигуряване за своя сметка.