Принтиране

Новости при преизчисляването на пенсиите през 2021 година

Автор: Любомира Язаджиева,
С изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и с преходни разпоредби в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (обн. ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г.) са приети разпоредби, които дават възможност за преизчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност, в няколко различни аспекта: променят се редът и начинът […]