Принтиране

Новите моменти при предаването в НОИ на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник

Автор: Снежана Малакова,
По силата на изрична правна норма - чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), считано от 01.01.2006 г., всички осигурители, които прекратяват дейността си без правоприемство, са длъжни да предадат в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) водените от тях ведомости за заплати и други изрично посочени в чл. 5, ал. 7, т. 1 КСО трудовоправни документи, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняването им.