Принтиране

Нов пенсионен продукт на пазара на Европейския съюз – ПЕПП

Автор: Живка Стоилова-Николова,
Коментар Пенсионният пазар е един от последните пазари в Европейския Съюз със съществени различия в регулаторните режими на отделните държави членки, представляващи пречка за реализиране на правата на европейските граждани в сферата на пенсионното осигуряване. Паневропейският персонален пенсионен продукт (ПЕПП) е първият унифициран пенсионен продукт, който се регулира не от националните законодателства, а се подчинява […]