Принтиране

Нормативни промени, в сила от 01.09.2021 г., засягащи изчисляването на индивидуалния коефициент на лицата, родени след 1959 г.

Автор: Любомира Язаджиева,
Индивидуалният коефициент е един от елементите, въз основа на които се определят размерите на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпускани от държавното обществено осигуряване (ДОО), в това число на пожизнените пенсии за осигурителен стаж и възраст и на инвалидните пенсии поради общо заболяване и поради трудова злополука или професионална болест.