Принтиране

Не е ли време да се премахне противоконституционната норма в КСО за ограничаване на максималния размер на пенсиите за стаж и възраст

Автор: Поля Голева,
Има една „срамежлива“ норма на Кодекса за социално осигуряване (КСО), която се крие в Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на кодекса, която смятаме, че е противоконституционна, и въпреки че всяка институция, която има право да иска нейното обявяване за противоконституционна по смисъла на чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България, мълчи, според нас заслужава внимание. Това е разпоредбата на § 61 от ПЗР на КСО, която гласи