- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Може ли да прекъсне осигуряването си едноличен търговец, който временно преустановява дейността си

ВЪПРОС: „Поради усложнената епидемична обстановка в страната едноличен търговец преустановява временно дейността си. Какво трябва да направи търговецът, за да спре осигуряването си? Ще се прекъсне ли здравноосигурителният му статус? Търговецът няма наети по трудови правоотношения лица.“