Принтиране

Може ли да прекъсне осигуряването си едноличен търговец, който временно преустановява дейността си

Автор: Вержиния Заркова,
ВЪПРОС: „Поради усложнената епидемична обстановка в страната едноличен търговец преустановява временно дейността си. Какво трябва да направи търговецът, за да спре осигуряването си? Ще се прекъсне ли здравноосигурителният му статус? Търговецът няма наети по трудови правоотношения лица.“