- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г.

I. Общи положения за изчисляване на индивидуалния коефициент (ИК)