Принтиране

Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г.

Автор: НОИ,
I. Общи положения за изчисляване на индивидуалния коефициент (ИК)