Принтиране

Какво се променя в държавното обществено осигуряване през 2022 година

Автор: Снежана Малакова,
В „Държавен вестник“, бр. 18 от 04.03.2022 г., е обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (ЗБДОО за 2022 г.).