Принтиране

Какво предвижда проектът на Закона за бюджета на ДОО за 2021 г. по отношение на осигурителния доход и задължителните осигурителни вноски

Автор: Димитър Бойчев,
Коментар На проведено на 20.10.2020 г. заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) беше утвърден проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (за краткост проект на ЗБДОО за 2021 г.). Водени от желанието да Ви бъдем полезни, в следващите редове накратко ще представим какво предвижда проектът на ЗБДОО […]