- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Какво обезщетение се дължи при прекъсване ползването на отпуска за бременност и раждане, поради друг отпуск

Майка с дете ползва отпуск до 410 дни. Налага й се обаче да ползва болничен за раждане 45 дни преди термина.