Принтиране

Какви са основните промени в областта на пенсионното осигуряване, влезли в сила от 01.01.2019 г. и 01.01.2020 г.

Автор: НОИ,
Промени, произтичащи от показателите в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.