Принтиране

Какви права и обезщетения гарантира Договорът между България и Украйна за социално осигуряване

Автор: Мария Касърова,
Вследствие на военните действия на територията на Република Украйна, чието начало беше отбелязано на 24.02.2022 г., за лицата, които напуснаха територията на Украйна и потърсиха закрила в други държави, в това число и в България, Министерският съвет (МС) на Република България прие Решение № 144 от 10.03.2022 г. за предоставяне на временна закрила на резселени лица от Украйна и за изменение на Националния план за действие при временна закрила в Република България.