- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Изтича срокът за годишно изравняване на осигурителния доход по отношение на част от самоосигуряващите се лица

Самоосигуряващите се лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход въз основа на данните, декларирани в справка1 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).