Принтиране

Изтича срокът за годишно изравняване на осигурителния доход по отношение на част от самоосигуряващите се лица

Автор: Димитър Бойчев,
Самоосигуряващите се лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход въз основа на данните, декларирани в справка1 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).