Принтиране

Изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване

Автор: Вержиния Заркова,
Документът, въз основа на който се изплаща паричното обезщетение за временна неработоспособност, от средствата на държавното обществено осигуряване (ДОО), е болничният лист, издаден по реда на Наредбата за медицинската експертиза.