- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Изисквания при предлагането и продажбата на персонални пенсионни продукти – ПЕПП

В статията „Нов пенсионен продукт на пазара на Европейския съюз – ПЕПП“, публикувана в бр. 12 от 2020 г. на списанието, беше представен накратко новият продукт на личното доброволно пенсионно осигуряване – ПЕПП (паневропейски персонален пенсионен продукт), и бяха разгледани въпроси, свързани със задължителното предоставяне на информация на осигурените лица.