Принтиране

Изисквания при предлагането и продажбата на персонални пенсионни продукти – ПЕПП

Автор: Живка Стоилова-Николова,
В статията „Нов пенсионен продукт на пазара на Европейския съюз - ПЕПП“, публикувана в бр. 12 от 2020 г. на списанието, беше представен накратко новият продукт на личното доброволно пенсионно осигуряване - ПЕПП (паневропейски персонален пенсионен продукт), и бяха разгледани въпроси, свързани със задължителното предоставяне на информация на осигурените лица.