Принтиране

Годишно изравняване на осигурителния доход през 2022 г. от самоосигуряващите се лица

Автор: Димитър Бойчев,
Годишното изравняване на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се извършва съобразно данните, които са декларирани в справка към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).