Принтиране

Допълнителни плащания, които нои ще изплаща през 2022 г., и които не представляват пенсии или добавки

Автор: Елка Атанасова,
От 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. на всеки пенсионер се изплаща допълнителна сума от 60 лв., отпусната с постановление на Министерския съвет по решение на Народното събрание с цел подпомагане на пенсионерите по време на извънредната епидемична обстановка, добила популярност като „ковид добавка“.