Принтиране

Актуални условия за придобиване право на пенсия през 2021 г.

Автор: Елка Атанасова,
Общите условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от лицата, работещи при условията на трета категория труд, са регламентирани в чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).