Принтиране

Актуални промени, свързани с пенсиите, които влизат в сила до края на годината

Автор: Елка Атанасова,
Одобрени са средства по бюджета на доо за еднократно изплащане на допълнителна сума в размер на 120 лв. към пенсиите за октомври, ноември и декември 2021 г.