- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Какво следва да предприемат работодателите през първия тримесечен срок за попълване на квотата по Закона за хората с увреждания

Традиционно, в началото на годината, работодателите изпълняват някои задължения, регламентирани в Кодекса на труда (КТ), Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) и Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).