Принтиране

Трудов календар през 2021 година при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден

Автор: Труд и право,
Тримесечие Месец Календарни дни Седмична почивка (събота и неделя) Официални празници по чл. 154, ал. 1 КТ Неработни дни Работни дни Месечна норма работни часове 1 2 3 4 5 6 7 = 3-6 8 = 7 х 8 ч/д. ПЪРВО януари 31 10 1 11 20 160 февруари 28 8 – 8 20 160 […]