- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Разпределение на осигурителните вноски по фондове на ДОО за 2021 година

Наименование Размер Правно основание 1. За Фонд „Пенсии“ / Фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“: а) за лицата, родени преди 01.01.1960 г. 17,8 на сто Чл. 6, ал. 1, т. 1, б. „а“ КСО б) за лицата, родени след 31.12.1959 г. 12,8 на сто Чл. 6, ал. 1, т. 2, б. „а“ КСО в) […]