Принтиране

Разпределение на осигурителните вноски по фондове на ДОО за 2021 година

Автор: Труд и право,
Наименование Размер Правно основание 1. За Фонд „Пенсии“ / Фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“: а) за лицата, родени преди 01.01.1960 г. 17,8 на сто Чл. 6, ал. 1, т. 1, б. „а“ КСО б) за лицата, родени след 31.12.1959 г. 12,8 на сто Чл. 6, ал. 1, т. 2, б. „а“ КСО в) […]