- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане

Информацията е по данни на НОИ и е актуална към 08.08.2022 г.