Принтиране

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане

Автор: Труд и право,
Показатели Размер Правно основание Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 25 декември 2021 г. 370,00 лв. Чл. 10 ЗБДОО за 2021 г. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 25.12.2021 г.) Максимален размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях от 25 декември 2021 […]