- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане, 01.2021

Информацията е по данни на НОИ и е актуална към 01.02.2021 г.