- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Официални празници през 2021 година

Официалните празници в Република България са определени в чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда (изм. – ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.).