Принтиране

Официални празници през 2021 година

Автор: Труд и право,
Официалните празници в Република България са определени в чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда (изм. - ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.).