Принтиране

Общи индекси на потребителските цени

Автор: Труд и право,
Месеци 2020 г. 2021 г. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Ноември 2020 г. 100,0 Декември 2020 г. 100,5 100,0 Януари 2021 г. 100,7 100,2 100,0 Февруари 2021 г. 101,3 100,8 100,6 100,0 Март 2021 г. 101,4 100,9 100,7 100,1 100,0 Април 2021 г. 102,1 101,6 101,4 100,8 […]