Принтиране

Общи индекси на потребителските цени

Автор: Труд и право,

 

Месеци 2019 г. 2020 г.
III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Март 2019 г. 100,0
Април 2019 г. 100,5 100,0
Май 2019 г. 100,6 100,1 100,0
Юни 2019 г. 100,0 99,5 99,4 100,0
Юли 2019 г. 100,8 100,3 100,2 100,8 100,0
Август 2019 г. 100,9 100,4 100,3 100,9 100,1 100,0
Септември 2019 г. 100,6 100,1 100,0 100,6 99,8 99,7 100,0
Октомври 2019 г. 101,4 100,9 100,8 101,4 100,6 100,5 100,8 100,0
Ноември 2019 г. 101,9 101,4 101,3 101,9 101,1 101,0 101,3 100,5 100,0
Декември 2019 г. 102,6 102,1 102,0 102,6 101,8 101,7 102,0 101,2 100,7 100,0
Януари 2020 г. 103,5 103,0 102,9 103,5 102,7 102,6 102,9 102,1 101,6 100,9 100,0
Февруари 2020 г. 103,6 103,1 103,0 103,6 102,8 102,7 103,0 102,2 101,7 101,0 100,1 100,0
Март 2020 г. 103,0 102,5 102,4 103,0 102,2 102,1 102,4 101,6 101,1 100,4 99,5 99,4 100,0

Годишната инфлация за март 2020 г. спрямо март 2019 г. е 3,0%.
* Информацията е по данни на НСИ и е актуална към 21.04.2020 г.