- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Минимални и максимални размери на месечния осигурителен доход за 2021 година

Наименование Размер Правно основание Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица 650 лв. Чл. 9, т. 2 ЗБДОО за 2021 г. Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители 420 лв. Чл. 9, т. 3 ЗБДОО за 2021 г. Максимален месечен размер на осигурителния доход за 2021 г. […]