Принтиране

Диференцирани осигурителни вноски за Фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2021 година

Автор: Труд и право,
(Приложение № 2 към чл. 14 ЗБДОО за 2021 г.) Код КИД 2008 Наименование на икономическа дейност КИД 2008 Осигурителна вноска (%) 1 2 3 02 Горско стопанство 1,1 05 Добив на въглища 1,1 07 Добив на метални руди 1,1 08 Добив на неметални материали и суровини 1,1 09 Спомагателни дейности в добива 1,1 12 […]