Принтиране

Запазване на служебното правоотношение при преобразуване на администрацията

Автор: Ирена Борисова,
„Държавен служител съм в агенция, която се преобразува. Какво означава записаното в постановлението, че служебните правоотношения на служителите се уреждат съгласно чл. 87а от Закона за държавния служител, и това гарантира ли запазването на статута ми на държавен служител?“