Принтиране

За статута на служителите в политическите кабинети

Автор: Невяна Кънева,
Във вътрешноорганизационен аспект разграничаването между политическите нива в администрацията, които формират и осигуряват реализирането на политиките, съобразно програмите за управление и професионалните служебни нива, които изпълняват тези политики, бе извършено чрез въвеждането с чл. 27 от Закона за администрацията (ЗА) на политическите кабинети.