- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За допълнителните условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация

С приемането на Закона за държавния служител (ЗДСл) през 1999 г. беше поставено начало на тенденцията към отделяне и разграничаване на правото на държавна служба от трудовото законодателство.