Принтиране

Възстановяване на длъжност в държавната администрация, произтичащо от съдебно решение

Автор: Чавдар Христов
ВЪПРОС: „Бях уволнена по реда на Закона за държания служител (ЗДСл) от заеманата от мен длъжност в държавната администрация, поради съкращение в щата.