Принтиране

Увеличение на заплатите на служителите в някои административни структури

Автор: Ирена Борисова,
В брой 78 на „Държавен вестник“ от 04.09.2020 г. е обнародвано Постановление № 240 от 31.08.2020 г., с което Министерският съвет прави допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.