Принтиране

Управление на проекти и програми

Автор: Ирена Борисова,
Европейските фондове са важен източник на средства за реализиране на структурни реформи за повишаване конкурентоспособността на българската икономика, развитието на регионите и ускоряване процеса на конвергенция. Ключовият фактор в системата за управление на средствата от Европейския съюз и за повишаване на нейната ефективност и ефикасност безспорно е човешкият ресурс.