- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Трябва ли служителят да възстанови изплатената му сума за представително облекло, в случай че не е уволнен, а напуска сам

ВЪПРОС: „Служебното правоотношение на държавен служител в нашата администрация ще бъде прекратено по негово искане от 1 юли тази година. Трябва ли служителят да възстанови изплатената му сума за представително облекло, в случай че не е уволнен, а напуска сам?“