Принтиране

Трябва ли служителят да възстанови изплатената му сума за представително облекло, в случай че не е уволнен, а напуска сам

Автор: Ирена Борисова,
ВЪПРОС: „Служебното правоотношение на държавен служител в нашата администрация ще бъде прекратено по негово искане от 1 юли тази година. Трябва ли служителят да възстанови изплатената му сума за представително облекло, в случай че не е уволнен, а напуска сам?“