- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Трудовият договор със срок за изпитване

Трудовото законодателство предоставя възможност на страните по трудовото правоотношение да проверят дали действително желаят да запазят договорната връзка помежду си за по-продължителен период.