Принтиране

Трудовият договор със срок за изпитване

Автор: Андрей Александров,
Трудовото законодателство предоставя възможност на страните по трудовото правоотношение да проверят дали действително желаят да запазят договорната връзка помежду си за по-продължителен период.